Thứ tư, 18/07/2018,

 Gửi ý kiến
 
  NHỚ  (Ngày 10/11/2017 08:11:21  - Gửi bởi:  Lê Thị Phương Nõn  - Địa chỉ:  Bình Minh Bình giang 0Hải dương  - Điện thoại:  01686490389 )

 NHỚ

 

             Kết quả hình ảnh cho chiều

 

Ai mang gieo sợi tình say 

Bẻ cong nỗi nhớ níu ngày chiều nghiêng

Con tim hoang hoải đi tìm 

Câu thơ khoảng đợi ...nổi chìm miền yêu .

 

Lê Thị Phương Nõn