Thứ tư, 18/07/2018,

 Gửi ý kiến
 
  SAU CƠN MƯA  (Ngày 10/11/2017 11:11:59  - Gửi bởi:  Lê Hải Châu  - Địa chỉ:  Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa  - Điện thoại:  0968635073 )

 

 

SAU CƠN MƯA

 

        Kết quả hình ảnh cho mưa

 

Khi trời mới tạnh cơn mưa

Cá lên đớp bóng cây dừa dưới ao

Gió rung trong lá xạc xào

Nước rơi như những ánh sao giữa ngày

Trú mưa tận giữa lùm cây

Con chim Bói Cá vụt bay về vườn

Sau mưa, trời đã dịu hơn

Dẫu cho ánh nắng vẫn còn chói chang

Nước trôi dọc tuyến mương làng

Vài ba chỗ đọng chảy ngang mặt đường

Gió như từ chốn tha phương

Cứ như lữ khách dọc đường cái quan

Ếch Xanh cất giọng khải hoàn

Từng bầy hớn hở giao hoan cuối đồng

Nước dồn về phía dòng sông

Vài ba cheo lưới trên đồng đã giăng

Cảm ơn trời đất công bằng

Có mưa, có nắng…cả năm được mùa.

 

Lê Hải Châu