Thứ tư, 18/07/2018,

 Gửi ý kiến
 
  AI CÓ...  (Ngày 09/11/2017 02:11:15  - Gửi bởi:  Trần Đại Hưng  - Địa chỉ:  Nam sơn, Sóc Sơn, Hà Nội  - Điện thoại:  0918695178 )

 CÓ AI...

 


Buồn rơi, rơi tận đáy sông
Có ai vớt được lạnh đông lên bờ
Hoải hoang chìm đắm giấc mơ
Tôi về... để lại ngẩn ngơ... bến đò!

 Trần Đại Hưng