Chủ nhật, 23/09/2018,

 Gửi ý kiến
 
  PHÙ THĂNG  (Ngày 09/10/2017 11:10:42  - Gửi bởi:  Nguyễn Xuân Ngọc  - Địa chỉ:  Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  - Điện thoại:  01677225720 )

 PHÙ THĂNG

(Gửi bạn thơ Phạm Công Phu) 

 

 

Phù Thăng bạn ở nơi nao?

Văn hay chữ tốt khi nào làm thơ

Nghe tên bạn cũng mộng mơ

Mến yêu viết mấy vần thơ tỏ bầy

 

Nghe xưa lính bắn máy bay

Con ma, ép bốn(F4) tan bầy quạ đen

Pháo xe đi khắp mọi miền

Đến khi hết giặc bình yên trở về

 

 Vì sao không ở lại quê?

Lâm Đồng quê mới chắc nghề làm nông?

Ăn đạm bạc? mặc nâu sồng

Ảnh thì đen kịt nhìn không nét sầu

 

Lịch sử hiểu biết khá sâu

Nhớ nhau ta viết đôi câu tâm tình

Trải đời thập tử nhất sinh

              Vui gì hơn khỏe nhiệt tình làm thơ

Mai sau nhớ đến bây giờ

“Thằng Phu”Đã viết bài thơ dâng đời*

Dở hay chúc bạn đôi lời

“Thằng Phu” ngày ấy đổi đời Phù Thăng

                 

 

 Xuân Ngọc            

*Đọc sách “MẦU HOA ĐỎ” Trang 224 mới biết Phù Thăng