Chủ nhật, 23/09/2018,

 Gửi ý kiến
 
  HỮNG HỜ  (Ngày 05/10/2017 07:10:38  - Gửi bởi:  Lê Hải Châu  - Địa chỉ:  Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa  - Điện thoại:  0968635073 )

 

 

HỮNG HỜ

 

Kết quả hình ảnh cho đưa em đi lấy chồng

 

 

Em đi trong nắng Thu vàng,

Mỏng manh một chiếc khăn Voan đội hờ.

Nắng giờ cũng chỉ vàng mơ,

Gió giờ cũng chỉ ơ hờ, phân vân.

Hẹn người chừng giữa Mùa Xuân,

Sao em hờ hững lúc gần lúc xa.

Mấy hôm tôi đến chơi nhà,

Mới hay khách khứa cũng qua đó nhiều.

Thấy em bóng dáng liêu xiêu,

Có người sang trọng mới dìu xuống xe.

Hẩm hiu, tôi định quay về,

Nhưng rồi nán lại, tái tê cõi lòng.

Tôi như lữ khách tang bồng,

Em như con Sáo sang sông lẻ đàn.

May trời chẳng buộc dây oan,

Kẻo rồi lại lỡ cung đàn nhân duyên.

 

Lê Hải Châu