Thứ năm, 16/08/2018,

 Gửi ý kiến
 
  RUỘNG BẬC THANG  (Ngày 11/09/2017 07:09:20  - Gửi bởi:  Lê Hải Châu  - Địa chỉ:  Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa  - Điện thoại:  0968635073 )

 

 

RUỘNG BẬC THANG

 

Kết quả hình ảnh cho ruộng bậc thang

 

Cảnh trần - hay cảnh Đào Nguyên

Lúa vàng như lụa nối liền chân mây

Chiều buông chút nắng cuối ngày

Ung dung Sơn nữ rẽ mây vượt đèo

Lạ kỳ sườn dốc cheo leo

Bàn tay ai tạo nên nhiều bậc thang

Mênh mông những thảm lúa vàng

Người đi khuất bóng, người sang ngập ngừng

Người đi nhàn nhã ung dung

Đợi nhau ở chốn tận cùng Thiên Thai

 

Lê Hải Châu