Thứ năm, 16/08/2018,

 Gửi ý kiến
 
  MỜI TRẦU  (Ngày 11/09/2017 04:09:09  - Gửi bởi:  Nguyễn Xuân Ngọc  - Địa chỉ:  Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  - Điện thoại:  01677225720 )

 

 MỜI TRẦU

 

Kết quả hình ảnh cho mời trầu

 


Mắt em lúng liếng mời trầu

Say câu quan họ nhớ câu hẹn thề

Người ơi ngưởi ở đừng về

Sông Cầu còn đó, lời thề còn đây

 

 

Người về em nhớ lắm thay

Bến sông vẫn đợi em đây vẫn chờ

Em đề vạt áo câu thơ

Nhớ ai ai nhớ, ai chờ chờ ai?

 

 

Thôn Đông còn nhớ thôn Đoài

Trầu têm cánh phượng trao ai thẹn thùng

Mắt cười anh vẫn còn không?

Để anh đón đơi nặng lòng vấn vương

 

Xuân Ngọc