Thứ hai, 23/07/2018,

 Gửi ý kiến
 
  CÂU CHUYỆN CHỌI TRÂU  (Ngày 08/08/2017 05:08:06  - Gửi bởi:  Nguyễn Xuân Ngọc  - Địa chỉ:  Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  - Điện thoại:  01677225720 )

 CÂU CHUYỆN CHỌI TRÂU

 

 

Không chọi ai gọi là trâu

Chọi rồi mới tỏ bắt đầu thắng thua

Nhớ câu chuyện Trạng Quỳnh xưa

Nghé đưa ra chọi* không thua mới tài… !

 

Ngẫm ra muôn sự ở đời

Mạnh đâu đã thắng, yếu thời đã thua

Thiên lý vạn lý ngàn xưa

Thắng thuộc kẻ mạnh chát chua sự đời

 

Cầm cân nẩy mực rạch dòi

Cân điêu mực lệch đất trời không dung

 

Xuân Ngọc

*Nghé thắng trâu là thắng mẹo.Câu chuyên chọi trâu Trạng Quỳnh