Thứ bảy, 26/05/2018,

 Gửi ý kiến
 
  ĐỔI MÙA  (Ngày 17/07/2017 04:07:43  - Gửi bởi:  Lê Hải Châu  - Địa chỉ:  Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa  - Điện thoại:  0968635073 )

 

 

 

ĐỔI MÙA

 

Kết quả hình ảnh cho mưa ngâu

 

Cữ này mưa thắng, nắng thua

Gió Tây May thổi, đổi mùa rồi chăng?

Mấy hôm sấm chớp nhì nhằng

Thế rồi mưa đổ giăng giăng khắp trời

Dòng sông đỏ, củi lụt trôi

Mấy mươi lồng cá thôi rồi, còn đâu

Lạ lùng, chưa tới kỳ Ngâu

Bên ta mưa dữ, bên Tàu cũng mưa

Hay chi mưa ế, nắng thừa

Để ngô héo rũ, để dưa lụi tàn

Hay chi nắng dữ mưa tràn

Nhà nông lại mất tiền oan vụ này

 

Lê Hải Châu