Thứ tư, 20/06/2018,

 Gửi ý kiến
 
  Chùm thơ Lục Bát (Nguyễn Huy Khôi)  (Ngày 16/07/2017 04:07:16  - Gửi bởi:  nguyen Huy Khoi  - Địa chỉ:  Cổ đô Ba Vì Hà Nội  - Điện thoại:  0983264618 )

 

 CHÙM THƠ NGẮN CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN HUY KHÔI

 

 

NGHE MƯA

 

Đêm ngồi độc ẩm nghe mưa

Giọt hiên ráo hạt mà chưa tạnh lòng "?"

Lời ai như nước nguồn trong

Tan cùng giọt nhớ giọt mong...thấm vào!??

 

NÓI CÙNG GIÓ

 

Gió đừng "đỏng đảnh"...gió ơi

Cảm phiền gió chuyển thơ tôi ...đến ...người...

Xin đừng để rụng để rơi

Để hồn sáu tám xanh nơi kết vần!

 

TRĂNG GHEN

 

Đêm nghe tóc cựa trên đầu

Thời gian vo lại lót sau gối nằm

Mơ mơ...người ấy...vô thăm

Ngoài song rời rợi khuôn rằm chạnh ghen!?

 

 Nguyễn Huy Khôi