Thứ tư, 20/06/2018,

 Gửi ý kiến
 
  Chiều trên bén Hạ  (Ngày 16/07/2017 04:07:30  - Gửi bởi:  Phan Tình  - Địa chỉ:  Hưng Thắng, Hưng Nguyên, Nghệ An  - Điện thoại:  0904288939 )

CHIỀU TRÊN BẾN HẠ

 

 

Kết quả hình ảnh cho bến Hạ

 

 

Chiều về

qua bến Hạ xưa

Bóng tà thấp thoáng

như vừa nghiêng chao

Vọng về

ký ức ngày nào

Theo ta năm tháng

hanh hao xuân thì

 

Rời xa bến cũ

nguời đi

Mắt huyền

đẫm buổi chia ly chiều hè

Ngập ngừng

vành nón nghiêng che

Bao lâu

vẫn đợi nguời về nên duyên

 

Chiều rơi

sóng vỗ mạn thuyền

Hoàng hôn bến Hạ

còn nguyên câu thề

 

                                                  

 Phan Tình