Thứ bảy, 26/05/2018,

 Gửi ý kiến
 
  BIỂN MONG  (Ngày 18/05/2017 09:05:39  - Gửi bởi:  Bùi Văn Hoa  - Địa chỉ:  41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu  - Điện thoại:  0908 720220 )

 BIỂN  MONG

 

Kết quả hình ảnh cho biển 

 

Sóng ngầm, sóng nổi triền miên

Bao năm biển có lặng yên bao giờ

Trong tôi kho báu khổng lồ

Láng giềng tranh chấp cõi bờ lẫn nhau

 

Biển còn đo được nông sâu

Lòng người không đáy biết đâu mà lường

Biển mong hợp tác thương trường

Đừng gây xung đột chiến trường khổ dân.

 

Bùi Văn Hoa