Thứ tư, 23/05/2018,

 Gửi ý kiến
 
  TU  (Ngày 16/05/2017 12:05:59  - Gửi bởi:  Nguyễn Xuân Ngọc  - Địa chỉ:  Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  - Điện thoại:  01677225720 )

 TU

 

Kết quả hình ảnh cho thơ

 

Cái gì có chỉ một thời

Cái già cứ đến trẻ thời cứ đi

Vận may hiếm có đôi khi

Họa vô đơn chí ai thì biết đâu

 

Nghèo thì chóng, giàu thì lâu

Sướng vui thì ít, khổ đau thì nhiều

Bao đời nay vẫn quý yêu

Cái tình cái nghĩa những điều nhân văn

 

Tu lời phật cứu thế nhân

Tu tâm tích đức hiến dâng cho đời

 

Xuân Ngọc