Thứ tư, 23/05/2018,

 Gửi ý kiến
 
  CHUYỆN Ở LÀNG  (Ngày 15/05/2017 07:05:43  - Gửi bởi:  Lê Hải Châu  - Địa chỉ:  Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa  - Điện thoại:  0968635073 )

 

 

CHUYỆN Ở LÀNG

 

Kết quả hình ảnh cho chuyện ở làng

 

Mặt trời đi ngủ lâu rồi,

Mà sao ngoài bãi em tôi chưa về.

Người quê sống giữa làng quê,

Việc như tóc rối bộn bề triền miên.

Sáng ra túc tắc đẩy thuyền,

Qua sông cắt cỏ, nước lên lại về.

Cách nhau chỉ một thôi đê,

Em sang bên ấy học nghề tằm tang.

Tay em chuốt sợi tơ vàng,

Ấm no đã đủ, giàu sang đã gần.

Làng quê rất đỗi quen thân,

Chuyện ăn chuyện ở có phần xuê xoa.

Mớ rau ,con cá, quả cà,

Mạch đời nối lại tình xa nghĩa gần.

Mai ngày trời đất sang Xuân,

Hoa thơm lại nở nẻo gần đường xa.

 

Lê Hải Châu