Thứ tư, 23/05/2018,

 Gửi ý kiến
 
  VIẾT VÀO NGÀY CỦA MẸ  (Ngày 14/05/2017 10:05:07  - Gửi bởi:  Nguyễn Quốc Anh  - Địa chỉ:  98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB  - Điện thoại:  0916622577 )

VIẾT VÀO NGÀY CỦA MẸ

 Kính tặng những người mẹ sinh ra nhân loại

 trong những cơn đau!Kết quả hình ảnh cho mẹ


Làm người ai cũng là con

Công ơn của mẹ, xin còn khắc sâu

 Đừng làm lòng mẹ thêm đau

Ruột tằm, đã héo hắt sầu tháng năm!

 

Nuôi con "Chỗ ướt mẹ nằm"

Khổ đau cam chịu, âm thầm vì con

Quản chi xương hết thịt mòn

Vắt khô kiệt sữa, cho tròn lời ru!

 

 Một niềm, trọn một suy tư

Ươm trồng quả phúc nhân từ đời con

Sâu hơn biển, cao hơn non

Là công cha mẹ cho con làm người!

 

Được sinh ra giữa cõi đời

Ân sâu tình mẹ, biển trời khắc ghi!

 

14/05/2017

 Nguyễn Quốc Anh