Thứ tư, 20/06/2018,

 Gửi ý kiến
 
  TÔI YÊU  (Ngày 18/04/2017 08:04:35  - Gửi bởi:  Nguyễn Xuân Ngọc  - Địa chỉ:  Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  - Điện thoại:  01677225720 )

 TÔI YÊU

 

Kết quả hình ảnh cho đất nước việt nam

 

Tôi yêu đất nước Việt Nam

Tinh thần đánh giặc vẻ vang anh hùng

Lí Thường Kiệt, Vua Quang Trung…

Đống Đa xác giặc chất chồng thành non

 

Điện Biên giặc Pháp kinh hồn

Pháo đài bay Mĩ chẳng còn huênh hoang

Võ Nguyên Giáp, Hưng Đạo Vương

Đứng trong mười tướng muôn phương tôn sùng

 

Thế giới phong tặng “anh hùng”

Danh nhân kiệt suất trong lòng thế nhân

Bắt được giặc ta khuyên răn

Cho lương thực, cho tiền ăn mà về

 

Bá quyền tiểu bá có nghe:

Lời thề “sát thát” vọng về mai sau

Biết chăng thì hãy bảo nhau

Đến đây sứt trán vùi đầu bùn đen

 

Xuân Ngọc