Thứ tư, 23/05/2018,

 Gửi ý kiến
 
  BỜ THƯƠNG NGÀY ẤY  (Ngày 16/04/2017 12:04:23  - Gửi bởi:  NGUYỄN ĐĂNG TUYÊN (tuyen45)  - Địa chỉ:  BẮC GIANG  - Điện thoại:  01678554274 )

 

BỜ THƯƠNG NGÀY ẤY / LỤC BÁT

 
 

BỜ THƯƠNG NGÀY ẤY 
 


Chiều chiều ra đứng bờ Thương
Nhìn về bên ấy vấn vương tơ lòng
Bồi hồi những nhớ cùng mong
Thương người bạn gái đôi dòng châu rơi

Giọt sầu rớt chẳng khi ngơi
Hòa cùng dòng đục chơi vơi thấm buồn
Cố ghìm mà lệ cứ tuôn
Bến Thương thuyền đã xuôi buồm hồi hôm

Tưởng rằng ngày ấy thành hôn
Đâu ngờ ly biệt xiêu hồn nát mơ
Rì rầm sóng vỗ hai bờ
Bên bồi - bên nở người chờ, kẻ mong

Dòng Thương bên đục, bên trong
Khắc ghi đáy dạ tấm lòng vàng son
Nổi chìm năm tháng chẳng mòn
Chia ly bến ấy người còn đợi chăng..?

11/4/2017
Tuyen45