Thứ tư, 20/06/2018,

 Gửi ý kiến
 
  Đồng thanh tương ứng  (Ngày 15/04/2017 08:04:19  - Gửi bởi:  nguyễn Huy Khôi  - Địa chỉ:  Cổ Đô Ba Vi Hà Nội  - Điện thoại:  0983264618 )

 

GỬI BÁC

ĐẶNG MINH ĐỨC

(TP-HCM)

"Đồng thanh tương ứng'" 

 

Kết quả hình ảnh cho bóng cha

 

Luật trời sắc sắc, không không 

Không không, sắc sắc, sắc - không - VÔ THƯỜNG.

Vì con vì cháu...yêu thương!

Mà đời đơn chiếc, sầu vương thân già!

Liêu xiêu bóng đổ nhạt nhòa,

Hanh heo nắng quái chiều sa xuống chiều...

Lòng còn nguyên vẹn tin yêu,

Mà buồn gậm nhấm mòn theo tháng ngày...

 

Tửu suông độc ẩm cầm say

Bâng lâng...mắt ứa mây bay trắng trời?!

 

Nguyễn Huy Khôi