Thứ tư, 23/05/2018,

 Gửi ý kiến
 
  MÙA XUÂN TA HÁI DÂU VỀ  (Ngày 15/04/2017 06:04:06  - Gửi bởi:  Lê Hải Châu  - Địa chỉ:  Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa  - Điện thoại:  0968635073 )

 

 

MÙA XUÂN TA HÁI DÂU VỀ

 

Kết quả hình ảnh cho dâu tằm

 

Mùa Xuân ta hái dâu về,

Sọt đong đầy lá thỏa thê dưỡng tằm.

Cấy cày vui thú quanh năm,

Chẳng quên cái chuyện nuôi tằm trồng dâu.

Quê ta sẵn có đất màu,

Phù sa bồi lắng đã lâu kết thành.

Bãi làng bát ngát dâu xanh,

Có cây cầu nhỏ gập ghềnh bắc qua.

Con sông nước chảy hiền hòa,

Đôi bên bến nước vàng hoa Dã Quì.

Đường thôn rộn bước người đi,

Mới hay tằm đã đến kỳ vàng tơ.

 

Lê Hải Châu